защита на личните данни

Каква информация събираме и как я използваме?

Ние събираме доброволно предоставената от вас информация (име, адрес, телефон за връзка, e-mail адрес) единствено с цел да обработим и доставим поръчката ви, и да ви информираме за нейния статус. Данните като две имена, адрес и телефон се разкриват пред трета страна (куриерската фирма) с цел изпълнение на поръчката.

Изпращаме e-mail съобщения до клиентите ни само относно конкретна поръчка или въпрос.

Използвайки нашите услуги, вие се съгласявате информацията за вас да се съхранява при нас в съответствие с нашата политика на поверителност.

Ние се задължаваме при никакви обстоятелства да не разкриваме вашата информация и лични данни, освен в предвидените законово случаи.